Bendrosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

Šios interneto svetainės FOTOEXPRESS.lt taisyklės (toliau - taisyklės) nustato FOTOEXPRESS, UAB (toliau - Mes) informacijos ir paslaugų (toliau kartu - paslaugos) teikimo interneto svetainėje
www.fotoexpress.lt (toliau - FOTOEXPRESS) sąlygas bei tvarką, ir šių paslaugų vartotojų (toliau - Jūs) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi FOTOEXPRESS ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. FOTOEXPRESS aprašymas

2.1. Interneto svetainėje FOTOEXPRESS yra pateikiamos įvairios fotografijos ir jos gaminių paslaugos
2.2. Paslaugos gali būti teikiamos tik tinkamai užsiregistravus FOTOEXPRESS bei sumokėjus už paslaugą FOTOEXPRESS nurodyta tvarka.
2.3. Tokiu atveju, Jūs esate pats atsakingas už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.
2.4. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Jūs patys esate atsakingas už tokios įrangos įsigyjimą.

3. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

3.1. Visos intelektinės teisės į prekių ženklą FOTOEXPRESS bei svetainėje FOTOEXPRESS esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Mums, jeigu jame nenurodyta kitaip.
3.2. Autorinės teisės į FOTOEXPRESS pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti FOTOEXPRESS interneto portale šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
3.3. Griežtai draudžiama be Mūsų leidimo naudoti ir platinti FOTOEXPRESS interneto portale esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Visa FOTOEXPRESS svetainėje esanti informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis FOTOEXPRESS
Privatumo sąlygomis bei saugoma pasitelkiant pažangias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

5. Atsakomybė

5.1. Mes stengėmės užtikrinti pačią aukščiausią FOTOEXPRESS administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl trečiųjų šalių, kuriomis remiantis teikiama FOTOEXPRESS paslauga.
5.2. Mes neatsakome už Jūsų FOTOEXPRESS svetainėje pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuojame ir niekaip kitaip nedarome jam įtakos.
5.3. Tais atvejais, kai FOTOEXPRESS svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.
5.4. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save /ar dėl kitų FOTOEXPRESS informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis paslauga, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsakote už savo asmeniniam kompiuterio apsaugą virusų.
5.5. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.
5.6. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis FOTOEXPRESS teikiamomis paslaugomis.
5.7. Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, jūs esate patys atsakingi už jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie FOTOEXPRESS pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu, Mes tokį asmenį laikome tinkamu vartotoju, ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusių žalingų padarinių.

6. Paslaugų nutraukimas

6.1. Mes turime teisę neįspėję jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti FOTOEXPRESS svetainėje teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

7. Pranešimai

7.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su FOTOEXPRESS, informuokite apie tai (
Atsiliepimai).
7.1. Visi Mūsų pranešimai dėl FOTOEXPRESS naudojimo sąlygų pateikiami FOTOEXPRESS svetainėje.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai FOTOEXPRESS svetainėje ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės FOTOEXPRESS tinklapiu po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

9. Taisyklių galiojimas

9.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo FOTOEXPRESS momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

11. Informacija apie Mus:

FOTOEXPRESS, UAB
Adresas: Ozo g. 14C, LT-08200 Vilnius,
Įmonės kodas: 300142465
PVM mok. kodas: LT100001918614
LR įmonių rejestras,
tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras
(V. Kudirkos g. 18, 2600 Vilnius)