Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis tvarkomi www.fotoexpress.lt ( toliau FOTOEXPRESS.lt) svetainės lankytojų (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys.

1.2 Svetainėje FOTOEXPRESS.lt pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1.3 Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte FOTOEXPRESS.lt svetainėje ir Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.2. Registracijos duomenų pateikimas ir naudojimas

2.1 Registruodamiesi FOTOEXPTESS.lt svetainėje Jūs turite pateikti elekrtoninio pašto adresą, vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį.

2.2 Registracijos metu pateikti asmens duomenys naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, spendimuose dėl prekių pateikimo ar pristatymo, informuoti Jus apie svetainės FOTOEXPRESS.lt pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus.

2.3 Kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

2.4 Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenys yra nereikalaujami, nerenkami ir neperduodami tretiems asmenims.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y., duomenys, susiję su Jūsų veiksmais svetainėje FOTOEXPRESS.lt gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2.2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai jūs lankotės svetainėje FOTOEXPRESS.lt . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi svetaine FOTOEXPRESS.lt  bei užtikrina, kad kiekvienąkart lankantis svetainėje FOTOEXPRESS.lt , Jums nereikėtų į iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus svetainėje FOTOEXPRESS,lt , mes turime gauti iš jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl svetainės FOTOEXPRESS.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per svetainės FOTOEXPRESS.lt  esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas

Svetainė FOTOEXPRESS.lt rūpinasi visų savo lankytojų ir pirkėjų duomenų apsauga. Tam naudojamos įvairios techninės priemonės ir procedūros, kurios apsaugo nuo neteisėto priėjimo prie duomenų, jų naudojimo ir atskleidimo.

Svetainės FOTOEXPRESS.lt lankytojas pats atsako už slaptažodžio saugumo užtikrinimą bei neatskleidimą trečiosioms šalims.

Internetas nėra 100% saugus komunikacijos kanalas, todėl negalima užtikrinti visiško internetu perduodamų duomenų saugumo ir konfidencialumo.

9. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su FOTOEXPRESS.lt, informuokite apie tai (Atsiliepimai)

10. Sutikimas

PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į SVETAINĘ FOTOEXPRESS.LT, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

11. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums Interneto svetainė FOTOEXPRESS.lt ir (arba) jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei jūs naudositės interneto svetaine FOTOEXPRESS.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.

12. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Informacija apie Mus:

FOTOEXPRESS, UAB

Adresas: Ozo g. 14C, Vilnius, pašto kodas LT-08200
Įmonės kodas: 300142465
PVM mok. kodas: LT100001918614
LR įmonių rejestras,
tvarkytoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir
registro valstybės įmonė (adresas V.Kudirkos g. 18, 2600 Vilnius)